Fuzûlî, Hayali Cihan Değer, Şiir, Türk Şiiri

Müştakınım ey ecel kerem kıl

Ey ömr gel imdi başa sen hem
Çeşmime tire oldu alem

Alem hoş idi ki var idi yar
Çün yar yok, olmazın ne kim var

Ey can, ten-i hasteden veda’ et
Bir haste ile yeter niza et

Müştakınım ey ecel kerem kıl
Def-i elem eyle ref-i gam kıl

Kurtar beni ızdırab-ı gamdan
Ver müjde vucuduma ademden

Ayınemi eyle jenkten pak
Kıl perde-i i’tibarımı çak

Ref’ et ne ise arada hail
Eyle meni ol nigara vasıl

Ya Rab ! bana cism ü can gerekmez
Canan yoğ ise cihan gerekmez

Fuzûli

Leave a Comment